Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn
Thực tập sinh Xây dựng – Khung kèo sắt 12 Xây dựng Không Thỏa thuận Tỉnh Aichi Nhật Bản Liên hệ
Tuyển 50 Thực Tập Sinh Làm Việc Tại Nhật Bản Trung học Không yêu cầu Không 25-30 triệu Nhật Bản Liên hệ
Kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Đại Học > 1 năm N3 ~50,000,000 vnđ Tỉnh Aichi Nhật Bản Liên hệ
Cần tuyển Trình độ K.nghiệm Nhật ngữ Mức lương Địa điểm Phỏng vấn